Simulace ŠTÍHLÁ VÝROBA

Kurz na míru

Základní info

Cíle

  • Zážitkovou formou ukázat pozitivní efekt nasazení základních prvků štíhlé výroby.
  • Prostřednictvím simulační aktivity identifikovat a procvičit principy zvyšování efektivityprocesů.
  • Zdůraznit „prostory" pro zlepšení v procesech, vůči kterým jsme si zvykli být „slepí" a ukázat jejich praktický dopad na produktivitu a kvalitu (efektivitu procesů).
  • U dvojdenní verze je cílem druhého dne nastartovat konkrétní praktické zlepšovánív provozu objednavatele.

 

Obsah

Úvod kurzu - Proč štíhlá výroba? - Simulace I. - Následky procesů, které nejsou řízeny zásadami štíhlé výroby.

Cíl „Kvalita" - Proč nejprve kvalita? - Procesní disciplína a standardy (komunikace, vizualizace, standardizace, organizace). - Odstraňte ztráty z nekvality (zabezpečení a kontrola kvality). - Simulace II.

Cíl „Produktivita" - Odstraňte plýtvání. - Zefektivněte pracoviště (5s). - Zefektivněte procesní toky a zásobování. - Simulace III.

Závěr kurzu „Kdo více přemýšlí, méně se nadře a docílí lepšího výsledku".

Charakteristika

Program se skládá z výcvikového kurzu a následného workshopu v provozu objednavatele (volitelný). Kurz je jednodenní; po dohodě s objednavatelem je možné navázat na první den jednodenním workshopem, na kterém budou vybraní účastníci pod vedením externího konzultanta řešit konkrétní situaci z praxe zadavatele a hledat konkrétní opatření ke zlepšení procesu. Pro úspěch praktické aplikace je nutné, aby byly na workshopu  zastoupeny relevantní pozice vzhledem k řešení problému (průřezový tým).

  • Program je určen jak pro top management, tak i pro střední a nižší management; výrazný AHA efekt má i pro výkonné pracovníky.
  • Doporučený počet účastníků je 12.
  • Nosnou metodikou prvního dne programu je induktivní učení prostřednictvím zážitku ze simulace s následnou analýzou a aplikací principů do každodenní praxe (KOLB), ve které nejde o hraní, ale o výsledek.

 

Pro více informací kontaktujte

FBE Praha, s.r.o., zástupce organizace: David Smik

Baarova 13, 140 00 Praha 4; tel.: 241 484 723, e-mail: david.smik@fbe.cz

Simulace ŠTÍHLÁ VÝROBA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.