SIMULACE - efektivní nástroj pro inovaci a projektování

Kurz na míru

Základní info

Obsah a cíl kurzu:
Co přináší uplatňování simulace v praxi? Při simulaci namísto sledování dynamického chování konkrétního objektu a sledování jeho reakcí na organizační a technické změny sledujeme chování jeho modelu. Tímto přístupem můžeme vytvářet modely ještě neexistujících systémů a už při projektovaní zabezpečíme, že chování navrhnutého systému bude přesně odpovídat našim představám. Pomocí výsledků simulace se minimalizuje riziko vznikající změnami organizačních a technologických procesů a zabezpečí se nacházení úspěšných řešení projektů a inovací při přesném ověření nákladů. Možnosti použití průmyslového simulátoru v podmínkách výrobní i nevýrobní sféry. Simulace materiálového toku, nákladů, možnosti optimalizace. Prezentace konkrétních aplikací ve výrobních i nevýrobních podnicích. Možnosti výstupů a jejich implementace do podmínek podniku.

Příklady úspěšných aplikací simulace :
Analýza výrobních nákladů, analýzy obslužných časů, analýzy příjmu a požadavků zákazníků, analýzy rozmístnění obslužných pracovišť, analýzy toků informací a dokumentů, analýzy využívání zdrojů, identifikace úzkých míst ve výrobě, komunikace v rámci pracovních kolektivů, manipulace s materiálem, materiálové a finanční toky, modelování dodavatelských řetězců, optimalizace kapitálových investic, optimalizace kontinuálních procesů v potravinářství, chemickém průmyslu a pod., optimalizace požadavků na pracovní síly, optimalizace sortimentu, optimalizace výrobních dávek, optimální kapacity technologických prvků, ověřování výrobních postupů, plánování kapacit, plánování výrobních postupů, pružné výrobní systémy, racionalizace sítě poboček, rozmístnění výrobních celků, zkracování výrobních cyklů, sledování vlivů seřazení systému na jeho propustnost, uvádění nových produktů na trh, vliv metod řízení, snižování rozpracovanosti výroby.

Prosím, zašlete předběžnou přihlášku a obdržíte informace o nejbližším volném termínu a závaznou přihlášku.

SIMULACE - efektivní nástroj pro inovaci a projektování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.