Senzorické hodnocení potravin a surovin

Základní info

HACCP je zkratka anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control
Points“ (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). Jedná se o systém
sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech
činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací,
přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Komu je školení určeno

• všem pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za udržování systému
  managementu kvality a bezpečnosti (HACCP) v potravinářských
  závodech a stravovacích zařízeních
• pracovníkům, kteří mají na starosti nákup potravin v potravinářských
  řetězcích
• konečným spotřebitelům a všem, které v současnosti téma kvality
  potravin oslovuje

Obsah školení

• základní právní předpisy vztahující se k potravinám, standardy k zajištění
  bezpečnosti potravin a vazby mezi nimi
• předmět senzorické analýzy, vlastnosti potravin, základní terminologie
• podmínky hodnocení při senzorické analýze – funkce smyslových orgánů
• senzorická laboratoř, kvalifikace a povinnosti hodnotitele, příprava
  a podávání vzorků
• praktické hodnocení vzorků potravin a surovin

Co Vám školení přinese

Získáte praktické znalosti a dovednosti nezbytné k správnému posuzování
potravin lidskými smysly. Naučíte se vybírat, připravovat a hodnotit vzorky
potravin a surovin. Zorientujete se v současných legislativních požadavcích
a právních předpisech, které se k potravinám vztahují, a vazbách mezi nimi.
Školení Vám poskytne kvalitní základ pro další vzdělávání a při snaze získat
kvalifikaci hodnotitele.
Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vysta-
veno osvědčení o absolvování školení

Senzorické hodnocení potravin a surovin

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.