SEMINÁŘE PRO ŠIROKOU PODNIKOVOU VEŘEJNOST

Kurz na míru

Základní info

Určené firmám, které nemají žádnou zkušenost a zpravidla ani vědomost o nástrojích ARIS Toolset a progresivních způsobech řízení.. Jsou na nich probírána témata z následující nabídky především po odborné stránce s upozorněním na možnosti provedení v ARIS Toolsetu případně s předvedením vzorových modelových řešení.

o Všeobecný pohled na komplexní řešení integrovaného systému řízení
o Procesní řízení podniků
o Vytváření a dokumentování procesů pomocí software ARIS Toolset a qARIS
o Systémy řízení jakosti ISO 9000:2000
o Systémy řízení životního prostředí ISO 14000
o Systémy řízení bezpečnosti BS 8800 a Bezpečný podnik
o Integrace systémů řízení
o Organizování podniku s funkčním i procesním řízením
o Restrukturalizace podniku pomocí metodou BPR a TOC
o Vazby na informační systémy, jejich výběr a parametrizaci
o Projektové řízení
o Elektronická komunikace a obchodování
o Řízení pracovního toku (workflow)

Účelem seminářů je seznámit pracovníky podniků s tím, jaká situace existuje, jaká řešení bude nutno hledat po zavedení nové revize ISO 9000 a jaké jsou možnosti, aby si každý podnik mohl vybrat svoji specifickou cestu realizace nastávajících změn, která je pro něj nejvýhodnější. Současně chceme ukázat jakými prostředky a cestami je možno dosáhnout zvýšení výkonnosti podniku, potřebné k tomu, aby obstál v konkurenčním prostředí Evropské unie.

Série seminářů nebude ukončena jen teoretickými radami, ale může pokračovat konzultacemi, vypracováním projektu restrukturalizace Vašeho podniku a dodávkami softwarových produktů ARIS Toolset pro procesní modelování a organizování podniku a zautomatizování řízené dokumentace i podnikové komunikace.

SEMINÁŘE PRO ŠIROKOU PODNIKOVOU VEŘEJNOST

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.