Selfmanagement - sebepoznání a sebeřízení

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu je prohloubení sebepoznání a zdokonalení sebeřízení jako nezbytných předpokladů profesního a osobního růstu. Účastníci semináře si lépe uvědomí rozvojové potenciály své osobnosti a naučí se je plněji využívat. Získají doporučení jak zvýšit svou úspěšnost v práci i osobním životě. Rozšíří repertoár svého sociálního chování a prohloubí schopnost zralého reagování. Součástí programu je individuální poradenství.

Kurz vede lektorská dvojice. Jedná se o vysokoškolsky vzdělané odborníky (psychologie, pedagogika, sociologie), kteří mají potřebné pedagogické dovednosti a bohaté zkušenosti s vedením výcvikových kurzů.

Přehled témat:
* zdroje sebepoznání, sebereflexe,
"sociální zrcadlo", objektivizované informace
* manažerská sebereflexe, sociální percepce, polaritní profil osobnosti
* struktura a dynamika osobnosti, schopnosti, motivace a pracovní výkon
* diagnóza interpersonálního chování, poradenství
* životní cíle a směřování, osobní růst a spokojenost
* základní komunikační dovednosti, efektivní organizace času
* životní styl, tělesné a duševní zdraví, chování podporující zdraví, zvládání stresu

Selfmanagement - sebepoznání a sebeřízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.