SEKRETÁŘKA ASISTENTKA

Kurz na míru

Základní info

Účastník kurzu je podrobně seznámen s novými poznatky v oblastech managementu a psychologie. Asistentka má prohloubené znalosti o správné komunikaci, pracovním vystupování, firemní kultuře a profesionálním image osobnosti.

V oblasti informačních technologií je schopna efektivně využívat základní i pokročilé funkce:

· v textovém editoru MS Word

· v tabulkovém editoru MS Excel.

· ve webovém programu MS FrontPage.

· v databázovém programu MS Access

· v prezentačním programu MS PowerPoint

· v propagačním programu MS Publisheru.

Veškeré osvojené úkony vedou k zefektivnění práce a jsou žádány ze strany zaměstnavatelů. Obsah kurzu byl sestaven jak s ohledem na požadavky pokročilé počítačové gramotnosti Evropské unie, tak i s ohledem na zkušenosti naší firmy v oblasti firemního vzdělávání.

Po stránce jazykové vybavenosti, je asistentka schopna psát a komunikovat na mírně pokročilé až pokročilé úrovni v anglickém jazyce.Její konverzace je plynulá s širokým rozsahem okruhů hovoru a umí plynule čís text v cizím jazyku, i neznámý text, který je schopen přeložit. Dále umí psát různé dokumenty v anglickém jazyce a ovládá gramatiku.

Asistentka zná zásady psaní obchodní korespondence české tak i anglické. Je schopna pracovat s písemnostmi obchodního styku a využívat k tomu funkci Hromadná korespondence v programu MS Word.

SEKRETÁŘKA ASISTENTKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.