Sebepoznání manažera a cíle osobního rozvoje

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz vychází z poznání, že ten, kdo chce řídit jiné, musí v prvé řadě poznat sám sebe, umět se ovládat a sám sebe řídit. V průběhu modulu budou mít účastníci příležitost lépe se sami se sebou "seznámit" a zhodnotit své přednosti a poznat I ty stránky své osobnosti, které mohou vyžadovat další rozvoj.
Práce manažera je především práce s lidmi ve specifickém prostředí organizací. Pro její úspěšné zvládnutí v podmínkách soudobého tržního hospodářství, charakterizovaného rychlými změnami, nejednoznačností, paradoxem, dynamickou konkurencí a nedostatkem informací je třeba vstřebat základní poznatky z psychologie, sociologie, antropologie, teorie řízení a dalších oborů. Kurz rozšiřuje poznání účastníků o problematiku skupin, jejich vnitřního fungování a vzájemných vztahů.

Sebepoznání manažera a cíle osobního rozvoje

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.