Sebepoznání a rozvoj osobnosti

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Zdokonalit náhled na vlastní osobnostní potenciál a možnosti Vašeho individuálního růstu v různých oblastech života s cílem harmonického vývoje Vaší osobnosti. Umět jasně definovat priority a časové harmonogramy svých osobních i kariérových cílů. Osvojit si pozitivní myšlení.

Obsah:
Člověk jako jedinečná a neopakovatelná bytost, racionální a emociální složka osobnosti
Analýza vlastních schopností, sebeprosazení
Životní filosofie a životní paradigmata
Stanovení osobních i profesních priorit
Sebereflexe, komunikace, ovládání emocí
Zvládání iracionálních myšlenek, aktivní přístup k řešení problémů
Pozitivní myšlení, organizace vlastního času
Individuální akční plány - jak být úspěšný v soukromém i profesním životě

Sebepoznání a rozvoj osobnosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.