Sebepoznání a poznávání druhých

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Vlastní sebepoznání je klíčem k úspěchu v komunikaci i efektivních mezilidských vztazích. Během kurzu si účastníci sami otestují svůj typ osobnosti a na základě znalosti typologie ostatních poznají účinné nástroje pro správnou komunikační strategii v jednání s nimi. Cílem kurzu je poznání vlastních silných a slabých stránek, uvědomění si své zastávané pozice v životě a naplánování si cílů vlastního osobního rozvoje i kroků k jeho dosažení.

Sebepoznání a poznávání druhých

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.