SEBEMOTIVACE A SEBEŘÍZENÍ

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Definujete výchozí stav osobní připravenosti k sebeřízení. Naleznete a připravíte využití „osobní hnací síly“. Sestavíte si osobní rozhodovací vzorce a naučíte se využívat metody a techniky práce s cíli, výstupy a činnostmi.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                co máme k dispozici – rozlišení vlastních dispozic

§                poděkování předkům

§                co jsme se naučili

§                jak se chováme neracionálně

§                my sami rozhodujeme o změně

§                vytyčujeme cíle

§                činnosti nesou výsledek

§                časová restrikce (omezení)

§                vlivy stresu

§                cesta k setkání se sebou samým

§                sebeřízení v osobním a pracovním životě

ROZSAH MODULU: 1 den

Klíčová slova: sebeřízení, sebemotivace, osobní připravenost, práce s cíli, vlastní dispozice, chování, cíle, stres

SEBEMOTIVACE A SEBEŘÍZENÍ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.