Sebemanagement a emoce

Kurz na míru

Základní info

nové techniky řízení osobního výkonu
jak získat, udržet a neztratit autoritu
zdravé sebevědomí a jak ho vybudovat
sebemotivace, organizace práce, relaxace
sebepoznání a sebeřízení
emoce a jak nás ovlivňují
umění ovládnout nejenom své emoce, ale i emoce partnera
syndrom vyhoření, moderní poznatky, příznaky a včasná diagnostika

Sebemanagement a emoce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.