Scénáře budoucnosti

Kurz na míru

Základní info

Cílem organizační změny je především zvýšení efektivity a produktivity práce. Často se ale stává, že změna implementovaná vedením společnosti není průběžně dostatečně komunikována a prodiskutována se zaměstnanci. Lidé postavení před hotovou věc jsou pak nespokojení a zavádění změn se brání. Produktivita práce se nezlepší, v některých případech může i klesat.

Naše Poradenství vycházející z metodiky Organizačního rozvoje a Participativního vedení poskytuje metodickou spolupráci při řízení procesu zavádění funkčních a organizačních změn tak aby zaváděná změna získala co nejširší podporu zaměstnanců. Tím se výrazně zvyšuje efektivita zaváděných změn. Kontinuální změna se pak může stát široce akceptovanou součástí firemní kultury, která směřuje k vysoce produktivní permanentně se učící a flexibilní organizaci.

Jsou jedinečným nástrojem strategického plánování. Scénáře, na rozdíl od tradičních prognóz, které extrapolují stávající trendy, zobrazují alternativy možného budoucího vývoje. Odrážejí i kvalitativní hlediska a možné výrazné porušení kontinuity, což ekonometrické modely vylučují.

Scénáře mohou být využity k předvídání a rozeznání kvalitativních vývojových skoků, ověřování a zdokonalování strategií, zlepšení funkčnosti systému a rozvíjení variant. Scénáře samy netvoří ani nenahrazují strategii. Jsou základem pro tvorbu úspěšné strategie a rámcem, podle něhož je testována její plauzibilita.

V oboru řízení změn firmy Almakon s.r.o. dále nabízíme:

Scénáře budoucnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.