SAS Business Academy: Datová kvalita

Kurz na míru

Základní info

V tomto kurzu získají účastníci přehled o tom, co vše se skrývá pod pojmy "Datová kvalita", "Řízení datové kvality" a jak souvisí s "Data Governance". Kurz je určen pracovníkům, kteří se ve firmě potýkají s kvalitou dat, jak na straně businessu, tak i informačních technologií při práci přímo s daty nebo s výstupy, které jsou z dat vytvořené. Jedná se o zrychlený kurz poskytující v krátkém čase značné množství informací o prostředí pro zajištění kvality dat. Pro zájemce o poznání technologické platformy - nástroje DataFlux - a metodiky procesů řízení kvality dat jsou k dispozici specializovaná školení.


Účast není podmíněná znalostí technologií nebo procesů řízení kvality dat.


Přínos pro účastníka

V tomto kurzu získáte přehled o řízení kvality dat a o vlastnostech prostředí ve firmě, které tuto kvalitu dat řídit umožní. Po jeho absolvování by účastník měl být schopen:

 • správně se orientovat v oblastech řízení datové kvality a řízení dat
 • identifikovat data vhodná pro měření, stanovit metriky pro hodnocení datové kvality
 • reportovat stav kvality dat
 • identifikovat přínosy systémového řešení kvality dat
 • uvědomit si nezbytnost nastavit odpovědnost za data a jejich kvalitu v rámci firemních procesů
 • vyčíslit finančních dopady nekvalitních dat a návratnosti investic do nápravných kroků (ROI)
 • orientovat se v možnostech využití nástrojů a jejich začlenění do IT architektury
 • orientovat se v aktivitách (procesech) zajišťujících řízení kvality dat

Obsah kurzu


Úvod do problematiky Datové kvality

 • co je kvalita
 • datová kvalita - pojmy a principy, jejich „zlidštění“
 • co je řízení kvality dat

Datová kvalita a její uvedení do života

 • kde začít v datech „dělat pořádek“
 • jak vybrat správná data pro zlepšování kvality
 • jak ocenit ztráty způsobené nekvalitu dat

Řízení datové kvality a co s tím souvisí

 • co učinit pro trvalé zajištění kvality dat
 • jak měřit kvalitu dat a využít změřené výsledky
 • jaké procesy zavádět a proč
 • jaké změny zavádět a proč (architektura, procesy, …)

Řízení datové kvality a Řízení dat

 • Data Governance pojmy a principy
 • význam Data Governance pro řízení kvality dat
 • celopodnikový program komplexní péče o data
 • procesy, role a odpovědnosti a jejich kontrola

Řízení datové kvality a nástroje v architektuře ICT

 • kde a jak použít technologii
 • Master Data Management – řešení pro správy klíčových podnikových dat
 • on-line verifikace dat – prevence chyb při vzniku
 • monitoring datových toků – okamžitá indikace a hlášení nekvality v datech
 • periodické měření dat DB
 • podpora Data Flux

SAS Business Academy: Datová kvalita

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.