SA 8000:2008 – STANDARD PRO OVĚŘENÍ SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI FIRMY

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Získání povědomí o standardu SA 8000 a udržování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000 ve firmě, vazby se systémy řízení podle norem ISO. Seznámení s praktickými zkušenostmi a problémy při aplikaci standardu z pohledu certifikační společnosti. Důležité informace při rozhodování co vše obnáší certifikace dle SA 8000. Získání osvědčení o absolvování kurzu.

Cílová skupina:

Vrcholovým manažerům odpovědným za rozhodnutí o certifikaci dle SA 8000, manažerům CSR a SA 8000, manažerům jakosti, pracovníkům v oblasti HR a H&S a pracovního práva, pracovníkům odpovědným za zavádění a udržování systému SA 8000.

Obsahová náplň:

- přínosy certifikace SA 8000
- důvody pro certifikaci v ČR a pohled na situaci v Evropě
- sociální odpovědnost – vyysvětlení pojmů a principů
- hodnocení sociální odpovědnosti – výběr norem
- vznik a účel standardu SA 8000
- výklad požadavků SA 8000
- role zainteresovaných stran
- vazba mezi požadavky SA 8000 zákonnými předpisy ČR
(Zákoník práce, související legislativa)
- kompatibilita s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
- SA 8000 – činnosti při auditu, příklady neshod
- akreditace SAI schvalující certifikáty SA 8000

SA 8000:2008 – STANDARD PRO OVĚŘENÍ SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI FIRMY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.