Rychlé zlepšení prodejních výsledků

Kurz na míru

Základní info

Prodejní organizace a jejich manažeři se občas dostávají do situace, že potřebují velmi rychle zlepšit celkové výsledky nebo výsledky v určité oblasti.

Může se jednat o obrat, podíl na trhu, zisk(ovost) nebo o nárůst prodeje určitého produktu, zvýšení obratu nebo podílu v určitém zákaznickém segmentu, umění uvedení nového produktu na trh, získání nových klientů určitého typu, zvýšení ziskovosti prodeje klíčovým zákazníkům, vyšší úspěšnost ve výběrových řízeních apod.

Konzultanti Mercuri International používají v takových případech velmi flexibilní přístup s cílem dosáhnout očekávaných výsledků v co nejkratší době.


Projekty obvykle zahrnují 5 kroků

  • Zjištění skutečného problému a možnosti jeho řešení
  • Tvorbu nového řešení, např. včetně potřebných nástrojů, postupů, tréninkových programů apod.
  • Přenos nového řešení na příslušné pracovníky
  • Podpora při implementaci do každodenní praxe
  • Podpora vedení k samostatnému úspěšnému používání nového postupu nebo dovedností všemi odpovídajícími pracovníky?

Zvolenou metodu a rozsah jednotlivých kroků určují konzultanti Mercuri International společně s klientem v závislosti na konkrétní potřebě, typu a velikosti projektu.


V řadě případů se s úspěchem používá metoda Sales Impact Training.

Pokud máte potřebu zlepšit vaše prodejní výsledky nebo chcete více informací o našem způsobu práce při zlepšování prodejních výsledků, kontaktujte nás na emailové adrese prodejni.vysledky@mercuri.cz.

Rychlé zlepšení prodejních výsledků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.