Rozvojové programy

Kurz na míru

Základní info

Cílem našich programů je rozvoj jednotlivců i celých týmů ve Vámi zvolených oblastech interpersonálních a měkkých manažerských dovedností. 

Zásadně užíváme interaktivní přístup a při skupinových programech vždy vycházíme z aktivního zapojení všech účastníků do řešení modelových situací. Minimalizujeme teoretický výklad, pracujeme stylem akce - rozbor - zobecnění.

Nabízíme tyto formy rozvoje:

  • interaktivní trénink
  • workshop
  • koučování jednotlivců i týmů
Obvyklá témata rozvoje:
  • efektivní komunikace
  • vedení lidí (leadership) - zadávání úkolů a delegování, motivace a stimulace výkonu, kontrola a hodnocení
  • projektové řízení
  • komunikace manažera ve složitých situacích (hodnotící pohovory, výtky, oznámení nepopulární zprávy, propouštění zaměstnanců)
  • osobnostní a manažerské sebepoznání, zvyšování sebedůvěry, asertivita 
  • řešení konfliktů, vyjednávání
  • umění působivé prezentace
 

Rozvojové programy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.