ROZVOJ TÝMU A TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE

Kurz na míru

Základní info

Cíl programu

Tento program vychází z metody sociomapování®, která je unikátním nástrojem pro rozvoj a koučování týmů. Tato metoda pomůže vylepšit komunikaci mezi členy týmu, zvýšit efektivitu a úroveň týmové spolupráce, vytvořit dobře fungující týmy, motivovat členy týmu k lepšímu sdílení a využívání znalostí a zkvalitnit proces rozhodování a strategického plánování.

  • Umožňuje přesně identifikovat a pojmenovat případnou překážku kvalitní spolupráce.
  • Analyzovat subjektivní pohledy jednotlivých členů týmu a umožnit tak projednání problematických oblastí na workshopu.
  • Poskytnout vedoucím týmů cenné podklady k přijímání správných rozhodnutí.
  • Nabídnout konkrétní podněty ke zlepšení týmové práce.
  • Umožnit sledování změn v čase.

Cílová skupina

Rozvojový program je určen pro týmy, které jsou složeny ze 4 a více členů. Sociomapování® týmů usnadní práci s týmy v jakékoli fázi jejich vývoje. Metodu je však vhodné využít zejména v těchto případech:

  • Potřebujete získat celkový pohled na situaci v týmu, na základě kterého bude možné naplánovat směr dalšího rozvoje.
  • V týmu se vyskytují problémy s úrovní komunikace, efektivitou spolupráce, poskytováním zpětné vazby nebo efektivitou rozhodování.
  • Chtěli byste koučovat svůj tým na základě znalostí současného stavu a průběžné zpětné vazby o vývoji rozvíjené oblasti týmové spolupráce.
  • K týmu se má připojit nový manažer, který ho potřebuje lépe poznat.
  • Rozhodování a sdílení strategie v rámci týmu není dostatečně efektivní.

Obsahová náplň

Součástí rozvojového programu je sběr dat a jejich odborná analýza, jejímž výstupem je sociomapa® - nástroj sloužící k vizualizaci dat.  Sociomapa umožňuje jednoduchým a velmi přehledným způsobem zobrazit složité souvislosti, struktury a vztahy v týmu. Výstupem je také písemná zpráva - specifická zpětná vazba, obsahující konkrétní doporučení k rozvoji týmu a individuální zprávy pro jednotlivé členy týmu. Sběr dat probíhá on-line prostřednictvím standardizovaných testů/dotazníků. Výstupy analýzy jsou prezentovány pomocí sociomapy® na týmovém workshopu, v jehož průběhu se pracuje formou týmového koučování. Workshop je zakončený rozvojovým plánem.

Lektoři: PhDr. Naďa Grosamová

Rozsah programu: 1 den nebo dle specifikace poptávky

Místo konání: Praha nebo dle dohody

ROZVOJ TÝMU A TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.