Rozvoj managementu

Kurz na míru

Základní info

Vhodným začátkem dlouhodobějších programů manažerských dovedností jsou Assessment či Development centra, která umožní jasně specifikovat potřeby manažerů a na tomto základě vytvořit cílený rozvojový program, vycházející ze znalosti skutečných rozvojových potřeb manažerů.

Součástí školicích programů pro manažery je i možnost diagnostiky aktuálních znalostí z oblasti managementu formou individuálního, nebo skupinově vyhodnocovaného testu pro manažery. Zde si mohou manažeři na počátku školení uvědomit své silné stránky i oblasti potřebného rozvoje, což je pro manažery zpravidla výrazným motivujícím prvkem.

Centrum dohody realizuje také dlouhodobé (zpravidla dvouleté nebo tříleté) koncepční vzdělávání manažerů. Takovýto přístup garantuje koncepční práci na rozvoji manažerů a zvyšuje efektivitu celého procesu vzdělávání. V případě zájmu Vám můžeme nabídnout programy rozvoje manažerských dovedností pro všechny úrovně manažerských pozic.

Vzdělávání manažerů je v řadě případů doplňováno individuálními konzultacemi, zejména pro vyšší manažerské pozice a koučinkem. Individuální poradenství realizujeme formou konzultací, přípravy prezentací, přípravy na obtížná jednání a vyjednávání, konzultace k PR, facilitace porad a obtížných jednání a další.

Velmi poptávanou službou, nejen pro top manažery, je komplexní strategické plánování, realizace výběrových řízení a teambuildingů.

Rozvoj managementu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.