Rozvoj komunikačních dovedností

Kurz na míru

Základní info

Komu je kurz určen?

Všem, kdo potřebují dobře komunikovat s ostatními: pracovníci pro styk se zákazníky, marketéři, obchodníci, manažeři, mistři, vedoucí oddělení a odborů.

 

Rozsah

 • 2 výukové dny

 

Popis kurzu 

Všichni si stěžují, že nefunguje komunikace ve firmě. Lidé se navzájem diví, jak to, že ti druzí něco nechápou, když jsou věci tak jasné. Lidé nechápou, proč druzí myslí a jednají jinak než oni. Jak porozumět druhým a naučit se s nimi efektivně komunikovat?

 

Přínos pro kurzisty

Kurzisté pochopí typy lidí a dokáží si rychle uvědomit, s jakým typem hovoří a jednají. Dokáží zvolit vhodné komunikační prostředky pro daný typ lidí. Dokáží i druhým vysvětlit, jakým jsou typem a jakému způsobu komunikace rozumí. Ubude nedorozumění, konfliktů, nechtěného ubližování, komunikačních šumů. Podle zkušeností, po absolvování kurzu celou skupinou z jednoho pracoviště se vyjasní vztahy a lidé se budou více těšit do práce a lépe spolupracovat.

 

Obsah

 • Co je to komunikace
 • Audit efektivity komunikačních kanálů
 • Ekonomické ztráty nedokonalé komunikace
 • Ztráty lidské emoční energie, frustrace a deprivace
 • Komunikační šumy
 • Typy lidí – povaha a temperament a jak s nimi komunikovat
 • Typy lidí podle MBTI a jak s nimi komunikovat
 • Typy lidí podle úrovně sebevědomí
 • Typy lidí podle vzdělání
 • Typy lidí podle kultury a náboženství
 • Typy lidí podle věku a zájmů
 • Neverbální komunikace
 • Práce s hlasem
 • Čitelnost a předvídatelnost jednání
 • Umění naslouchat
 • Umění klást otázky
 • Nácvik jednání s obtížnými typy

Metody výuky

 • Zážitkové učení
 • Výuka humorem
 • Interaktivní proces výuky
 • Facilitace auditu komunikace na pracovišti
 • Práce ve skupinách
 • Trénink metod
 • Práce jednotlivců
 • Action learning

 

Lektorský tým

 • Mgr. Petr Daňko
 • PhDr. Pavel Humpolíček, PhD.

 

Cena

Smluvní. Sdělujeme ji jen vážným zájemcům při osobní návštěvě.

Rozvoj komunikačních dovedností

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.