Rozvoj, hodnocení a motivace kompetenčními modely

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro:
Top management, střední a nižší management, personalisté

Cíl:
* Získat informace o významu dlouhodobého monitorování a hodnocení zaměstnanců
* Osvojit si dovednosti vedení pohovorů, překonávání obtížných situací, zvládání postoje nezájmu a pasivity, manipulace a stereotypů

Obsah:
* Motivace, stimulace a sebemotivace
* Rozdíl mezi spokojeností a motivací
* Významné aspekty ovlivňující spokojenost zaměstnance v práci
* Krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá motivace
* Kompetenční modely a jejich význam
* Systém hodnocení podle kompetenčních modelů
* Kompetenční model jako nástroj profesního růstu
* Vedení hodnotícího pohovoru, rozvojového pohovoru

Rozvoj, hodnocení a motivace kompetenčními modely

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.