Rozvoj emočních dovedností - trénink (semináře), pro manažery, asistentky a další pracovníky, rozvíjející dovednosti vnímat pocity klientů a vytvářet „pocitové strategie“ (řídit pocity druhých lidí)

Kurz na míru

Základní info

Firma, která chce být úspěšná, musí umět oslovit nejen rozum svých klientů, ale především získat jejich náklonnost, jejich srdce - působit na jejich pocity. Kvalitní produkt již nestačí, zákazník se především rozhoduje na základě svých celkových pocitů. Manažeři byli doposud vzděláváni a vedeni tak, aby dokázali rozhodnout rozumově, ale pracovat s pocity se neučili. Náš trénink doplněný výkladem, pomůže Vašim pracovníkům více vnímat pocity a vytvářet „pocitové strategie“- řídit pocity druhých lidí.
Obsah:
Role a poslání emoční inteligence (EQ) v našem soukromém i pracovním životě
Emoční negramotnost
Emoční gramotnost - tři lekce emoční gramotnosti
Emoční síla firemní kultury
Cílené vytváření emoční atmosféry ve firmě
Vytváření „pocitových strategií“ - cílené působení na pocity klientů
Jak si určíte svůj emoční typ

Rozvoj emočních dovedností - trénink (semináře), pro manažery, asistentky a další pracovníky, rozvíjející dovednosti vnímat pocity klientů a vytvářet „pocitové strategie“ (řídit pocity druhých lidí)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.