Rozvíjení manažerských dovedností

Kurz na míru

Základní info

Pětidenní výcvikový kurz je určen pro pracovníky středního managementu, kteří denně řídí a komunikují se svými podřízenými a to často i v konfliktních situacích.

Program kurzu tvoří devět základních tématických celků, které lze podle domluvy cíleně uspořádat. Doporučujeme obsah uspořádat tak, aby v jednom dni byly maximálně dva tématické celky. Pět výcvikových dnů lze rozdělit i do několika na sebe navazujících etap, případně si lze vybrat pouze požadované tématické okruhy a tak zkrátit předpokládané trvání kurzu.

Cílem kurzu je osvojit si dovednost získávání lidí ke spolupráci a naučit se řešit emoční bariéry, které by mohly být příčinou neúspěšného jednání. U některých tématických celků je využívána videokamera.

Základní tématické celky:
* KOMUNIKACE A PREZENTACE
* MOTIVACE
* KRITÉRIA HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ
* KONFLIKT A JEHO ŘEŠENÍ
* ZVLÁDÁNÍ STRESU
* ÚČINNÉ ŘÍZENÍ PORAD
* TVOŘIVÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
* MOC A VLIV
* DELEGOVÁNÍ PRAVOMOCI

Lze sestavit kurz na přání a to i ve vámi požadovaném rozsahu. Rovněž je možné vícedenní kurz rozdělit do několika na sebe navazujících etap.

Rozvíjení manažerských dovedností

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.