ROZVÍJENÍ LEADERSHIPU

Kurz na míru

Základní info

Rozsah tréninku: 2 dny

Úvod tréninku

Představení účastníků a lektora

Brainstorming: Očekávání účastníků od tréninku, s čím přicházíte

Vedení a efektivní dosahování cílů

Řízení versus vedení

Co je to skutečné vedení

Proč jenom řízení nestačí"?

Co dělá lídr jinak?

Vedení a efektivnější dosahování cílů

Jaké nářadí má efektivní lídr ve své profesní brašně?

Baseballový model leadershipu (v celém kontextu vedení)

Vykonavatelé úkolů versus majitelé procesů

Operativní versus procesní řízení

Jak dosáhnout, aby se z našich podřízených, kteří jsou vykonavatelé úkolů,       stali vlastníci procesů?

Principy rozhodování a delegování

Získejte plné nasazení svých podřízených pro věc

Veďte druhé tak, aby Vás následovali

Specifické komunikační dovednosti lídra

Rozvíjení emoční inteligence lídra

Baseballový model leadershipu - meta 1 a 2

Naladění se na partnera při komunikaci

Emocionální stádia pří komunikaci

Reflexe pocitů, reflexe významu

Jak dostat druhé do vyrovnaného stavu

Zvolte si postoj lídra a buďte efektivnější

Strategie a vize - profesní i osobní

Profesní a osobní hodnoty

Baseballový model - základní meta a meta 3

Reaktivita versus proaktivita

Automatické myšlenky a nastavení mysli

Jak se dostat zpět do rovnováhy

Jak dosahovat nejlepších výsledků pod tlakem, jak být efektivní v náročných   situacích

Jak efektivně zvládat změnu

Jak druhé motivovat pro požadovanou změnu

Životní styl a obnova sil

Závěr tréninku

Shrnutí

Co si ze tréninku odnáším pro svou praxi, individuální akční plán

ROZVÍJENÍ LEADERSHIPU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.