Rozvíjanie komunikačných a riadiacich zručností

Kurz na míru

Základní info

CIEĽOVÁ SKUPINA

·         pracovníci prvého kontaktu

·         stredný a top manažment

·         pracujúci v kolektíve

 

Ciele tréningu

·         zdokonaliť si zručnosti v efektívnej komunikácii

·         naučiť sa riešiť najčastejšie problémové situácie

·         naučiť sa riešiť konflikty na pracovisku asertívnymi technikami

·         zlepšiť si svoje schopnosti ohľadom odbúravania zbytočných vnútorných bariér

·         prehĺbiť sebaistotu

·         rozvíjať schopnosť rozoznávať a určovať priority

·         priebežne analyzovať komunikáciu v organizácii a hľadať možnosti jej zlepšenia

·         determinanty produktivity práce

·         naučiť sa pracovať s determinantmi efektivity práce

 

Dĺžka tréningu:        2 dni

Cena:                          4 990,- Sk (v cene je zahrnutá študijná literatúra a občerstvenie)

termín:                       pre skupiny podľa dohody

 

 

Rozvíjanie komunikačných a riadiacich zručností

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.