Rozhodování

Kurz na míru

Základní info

Kurz je zaměřen na objasnění základních schémat a postupů pro osvojení si analytického způsobu rozhodování. Je založen na řešení řady případových studií, které účastníkům jednak ukáží přednosti tohoto postupu před intuitivním řešením a dále umožní procvičit doporučené postupy.

Co se naučíte?

 • Naučit se rozlišovat mezi Intuitivním a Analytickým stylem rozhodování
 • Seznámit se s klady a zápory jednotlivých stylů rozhodování
 • Osvojit si základní pravidla a postupy Analytického způsobu rozhodování
 • Naučit se minimalizovat rizika plynoucí z chybných rozhodnutí

Obsah kurzu

 • Definice a formulace problému
 • Analýza problému
 • Nástroje měření, shromažďování a interpretace dat
 • Formulace cíle
 • Hledání možných řešení
 • Volba rozhodnutí
 • Jaké jsou možné komplikace
 • Realizace a řízení změny
 • Kontrola hodnocení

Délka

2 dny

Rozhodování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.