Rozhodování bez dostatku informací (2denní trénink)

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro: manažery, kteří musí dělat rozhodnutí ještě dříve, než si mohou zajistit všechny potřebné informace

Trénink má za cíl připravit manažery na situace, kdy je třeba rozhodnout, ale není možné déle rozhodnutí odkládat z důvodu potřeby dalších informací. Cílem je dokázat získat všechny potřebné informace v předstihu. Pokud to nejde, dokázat vyhodnotit dosažitelné informace tak, aby dokázaly podpořit jejich rozhodnutí. V případě nedostatku patřičných informací vést jednání tak, abychom získali potřebný čas. Účastníci se naučí využívat nepřímé zdroje informací. Jak je získávat, jak s nimi efektivně pracovat.

Témata:  

  • Jaká rozhodnutí nejvýrazněji ovlivňují výsledky vašeho oddělení
  • Jaká informace potřebujete pro svá rozhodnutí
  • Jak efektivně rozhodovat
  • Jak získávat podporu pro svá rozhodnutí
  • Jak přimět své okolí rozhodovat a nést osobní odpovědnost
  • Jak mít v noci klid - hrůzou se nebudit (osobní rozvoj)

Rozhodování bez dostatku informací (2denní trénink)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.