Role projektového manažera

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Poskytnout účastníkům základní informace a přehled hlavních otázek a problémů, které se objevují při zadávání, přípravě, realizaci a ukončování projektů tak, aby byli schopni hlavním možným chybám včas předejít.

Obsah :
Organizace projektu - definování statutu projektu včetně rozhodovacích pravomocí, cíle, rozsah a kritéria úspěchu projektu
Lidské zdroje - projektový tým, vedoucí projektů, styly řízení, řešení konfliktů, motivace
Řízení časového plánu - struktura prací, vazby mezi činnostmi, kritická cesta, plánování zdrojů, zkracování časového plánu
Řízení nákladů - odhadování nákladů, rozpočet, ovlivňování nákladů
Smlouvy a nákup - hlavní typy kontraktů, posouzení a zajištění nákupu
Zajištění jakosti - plánování, náklady na jakost
Komunikace - model přenosu informací, zábrany a konflikty
Integrace - implementace projektu a vzájemné propojení
Koncepce PMI a IPMA
Obecné zásady řízení - vedoucí pracovník, prostředí projektů, kulturní a etnické vazby
Projektový tým - vedení, role, komunikace,
Sledování stavu projektu a reporting - vyhodnocení, aktualizace

Role projektového manažera

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.