"Řízení změny jako esenciální součást manažerských dovedností"

Kurz na míru

Základní info

Cíl Kurzu:

Účastník kurzu si ozřejmí principy a nástroje řízení změny a to jak v teoretické rovině, tak i z hlediska praktické aplikace.

Popis kurzu:

Kurz umožňuje pochopit změnu jako základ pozitivního vývojového procesu a pracuje s metodami, které jsou využitelné jak při řízení zásadních strategických změn, tak také pro každodenní implementaci změn menšího a středního dosahu.

Přidaná hodnota

Jedinečné spojení dvou erudovaných lektorů s mnohaletými zkušenostmi ve vrcholovém managementu přináší praxí prověřené tipy a inspirativní neotřelé přístupy

Lektoři:

PharmDr. Petr Svoboda

 • Lektor a konzultant v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů
 • Současně se věnuje rozvoji vlastní společnosti Expharma
 • 20 let v řídících pozicích, zejména jako CEO, v nadnárodních farmaceutických společnostech (Astra Zeneca, Novartis, Baxter)
 • V pozici ředitele pobočky společnosti Zeneca působil 2 roky ve Finsku a 6 let v manažerských pozicích téže společnosti v UK
 • Zakládal pobočky v Jižní Korei a na Tchaiwanu
 • Během svého působení v HQ Zeneca v UK řídil pobočky v severských zemích, Rakousku, Řecku, Korei, Tchaiwanu, Číně a Hong-Kong
 • Graduoval z University Karlovy, obor klinická farmacie

JUDr. Ivan Chocholouš

 • Lektor, mentor a konzultant v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů
 • Partner ve společnosti Dr.Kaufmann & Partner, a.s., která je členem celosvětového řetězce firem působících v oblasti executive search Amrop. Ivan Chocholouš se podílí v rámci Amrop na strategických marketingových projektech a na světových konferencích Amrop působí jako vedoucí pracovních skupin.
 • 20 let v řídících pozicích, zejména v mediích, posléze jako CEO v nadnárodní společnosti (Mona/VNU), v době jeho managementu největšího vydavatelství časopisů v zemi
 • Graduoval z University Karlovy, Fakulta právnická
 • Absolvoval manažerské kurzy na Stanford University, USA, a Ashridge College, UK

Cílová skupina:

Obecně je kurz určen manažerům, kteří si uvědomují potřebu zefektivnit řízení procesu změn v době, kdy změna je permanentním faktorem manažerské praxe.

Kurz byl vytvořen ve dvou úrovních pro seniorní a mid-seniorní management.

S ohledem na specifické potřeby klienta je vždy náplň kurzu dále upravována.

Obsah kurzu:

 • Historie managementu změny a role změny v současném ekonomicko-sociálním prostředí.
 • Strukturovaná analýza stavu organizace jako výchozí krok managementu změny a její čtyři klíčové faktory (role modelu 7 S v tomto procesu).
 • Externí a interní motivátory změny.
 • Role strategické kaskády v managementu změny.
 • Změna jako základ vývojového procesu organizace: „Inovuj, nebo zemřeš.“
 • Vědomá a nevědomá organizace.
 • Plánování, implementace, průběžné vyhodnocování procesu změny, korekce plánu.
 • Komunikace (vnitřní a vnější) jako klíčový faktor úspěchu managementu změny.
 • Lidské zdroje v procesu managementu změny.
 • Změna firemní kultury – nejnáročnější část procesu managementu změny.
 • Management změny jako nikdy nekončící proces.

Metody:

 • Metody vedení interaktivního tréninku staví na principech koučovací kultury.
 • Komentovaný výklad, diskuze i modelové situace jsou vedené s respektem k potenciálu, zkušenostem a vědomostem účastníků. Cílem je tyto vlastní zdroje doplnit a umožnit jejich efektivní využití v praxi.

 

"Řízení změny jako esenciální součást manažerských dovedností"

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.