"Řízení změny jako esenciální součást manažerských dovedností"

Kurz na míru

Základní info

Cíl Kurzu:

Účastník kurzu si ozřejmí principy a nástroje řízení změny a to jak v teoretické rovině, tak i z hlediska praktické aplikace.

Popis kurzu:

Kurz umožňuje pochopit změnu jako základ pozitivního vývojového procesu a pracuje s metodami, které jsou využitelné jak při řízení zásadních strategických změn, tak také pro každodenní implementaci změn menšího a středního dosahu.

Přidaná hodnota

Jedinečné spojení dvou erudovaných lektorů s mnohaletými zkušenostmi ve vrcholovém managementu přináší praxí prověřené tipy a inspirativní neotřelé přístupy

Lektoři:

PharmDr. Petr Svoboda

 • Lektor a konzultant v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů
 • Současně se věnuje rozvoji vlastní společnosti Expharma
 • 20 let v řídících pozicích, zejména jako CEO, v nadnárodních farmaceutických společnostech (Astra Zeneca, Novartis, Baxter)
 • V pozici ředitele pobočky společnosti Zeneca působil 2 roky ve Finsku a 6 let v manažerských pozicích téže společnosti v UK
 • Zakládal pobočky v Jižní Korei a na Tchaiwanu
 • Během svého působení v HQ Zeneca v UK řídil pobočky v severských zemích, Rakousku, Řecku, Korei, Tchaiwanu, Číně a Hong-Kong
 • Graduoval z University Karlovy, obor klinická farmacie

JUDr. Ivan Chocholouš

 • Lektor, mentor a konzultant v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů
 • Partner ve společnosti Dr.Kaufmann & Partner, a.s., která je členem celosvětového řetězce firem působících v oblasti executive search Amrop. Ivan Chocholouš se podílí v rámci Amrop na strategických marketingových projektech a na světových konferencích Amrop působí jako vedoucí pracovních skupin.
 • 20 let v řídících pozicích, zejména v mediích, posléze jako CEO v nadnárodní společnosti (Mona/VNU), v době jeho managementu největšího vydavatelství časopisů v zemi
 • Graduoval z University Karlovy, Fakulta právnická
 • Absolvoval manažerské kurzy na Stanford University, USA, a Ashridge College, UK

Cílová skupina:

Obecně je kurz určen manažerům, kteří si uvědomují potřebu zefektivnit řízení procesu změn v době, kdy změna je permanentním faktorem manažerské praxe.

Kurz byl vytvořen ve dvou úrovních pro seniorní a mid-seniorní management.

S ohledem na specifické potřeby klienta je vždy náplň kurzu dále upravována.

Obsah kurzu:

 • Historie managementu změny a role změny v současném ekonomicko-sociálním prostředí.
 • Strukturovaná analýza stavu organizace jako výchozí krok managementu změny a její čtyři klíčové faktory (role modelu 7 S v tomto procesu).
 • Externí a interní motivátory změny.
 • Role strategické kaskády v managementu změny.
 • Změna jako základ vývojového procesu organizace: „Inovuj, nebo zemřeš.“
 • Vědomá a nevědomá organizace.
 • Plánování, implementace, průběžné vyhodnocování procesu změny, korekce plánu.
 • Komunikace (vnitřní a vnější) jako klíčový faktor úspěchu managementu změny.
 • Lidské zdroje v procesu managementu změny.
 • Změna firemní kultury – nejnáročnější část procesu managementu změny.
 • Management změny jako nikdy nekončící proces.

Metody:

 • Metody vedení interaktivního tréninku staví na principech koučovací kultury.
 • Komentovaný výklad, diskuze i modelové situace jsou vedené s respektem k potenciálu, zkušenostem a vědomostem účastníků. Cílem je tyto vlastní zdroje doplnit a umožnit jejich efektivní využití v praxi.

 

"Řízení změny jako esenciální součást manažerských dovedností"

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.