ŘÍZENÍ ZMĚNY

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Efektivně se připravíte a budete reagovat na měnící  se prostředí a podmínky. Poznáte přístupy k plánování a řízení změn a důvody odporu a naučíte se modelovat řízení změny.

Naučíte se identifikovat a zvládat neplánované a nečekané změny a rozvinete svou schopnost flexibility a vhodné reakce na změny.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                identifikování nutnosti a rozhodnutí o změně

§                podstata a fáze změny

§                logická stavba procesu směny

§                Inteligentní riziko a otevřená příležitost změny

§                lidské typy v procesu změny

§                manažer jako „architekt změny“ v konkrétních podmínkách

§                osm kroků procesu změny

ROZSAH MODULU: 2 – 3 dny

Klíčová slova: změna, řízení změny, change management, proces změny, plánování změny, odpor ke změnám, flexibilita, nečekaná změna, reakce na změny

ŘÍZENÍ ZMĚNY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.