Řízení vztahů s klíčovými zákazníky

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro:
střední management, obchodníci

Cíl:
* Získat informace, podněty a zkušenosti v přístupu ke klíčovým a strategickým zákazníkům
* Osvojit si různé metody a formy analýzy současného stavu přístupu u V.I.P. zákazníků
* Získat přehled obvyklých důvodů ztráty V.I.P.zákazníků

Obsah:
* Nový důraz na řízení vztahů s klíčovými zákazníky
* Kdo je klíčový zákazník?
* Co skutečně víte o klíčovém zákazníkovi?
* Další možná kritéria pro dosažení stálého rozvoje vztahů
* Jakou strategii zvolit pro zvýšení obchodu s klíčovými zákazníky?
* Funkce, cíle a zodpovědnosti zákaznického týmu
* Individuální obchodní plán zákazníka
* Proces tvorby obchodního plánu pro zákazníka
* Proč ztrácíme zákazníky?

Řízení vztahů s klíčovými zákazníky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.