Řízení stresu

Kurz na míru

Základní info

Setkání se stresujícími situacemi může vyvolávat řadu psychických potíží, např. potíže se soustředěním, výpadky paměti, sníženou schopnost činit rozhodnutí, nadměrnou únavu spojenou se sníženou výkonností a nespavost. Dále se spolupodílejí na vzniku psychosomatických chorob, jako např. vysokého krevního tlaku, ischemické choroby srdeční, poruch imunitního systému, kožních projevů, poruch trávení, bolestí hlavy a zad. Zvládnutí základních technik pro prevenci stresu a boj s ním je často "nízko visícím ovocem" a vynaložený čas a úsilí přinášejí překvapivé výsledky.
CÍLE
dovést účastníky k pochopení toho, co je to stres a jak vzniká, naučit je identifikovat různé druhy stresorů
naučit účastníky rozeznávat různé projevy stresu a naučit je zvládat akutní stresové reakce
seznámit účastníky s různými druhy relaxačních technik, s jejich významem v boji proti stresu a realizovat praktické ukázky jednotlivých technik
seznámit účastníky se systematickým přístupem k boji se stresem ve firmě (Employee Assistance Programs, Welness Programs)
TÉMATA
co je stres a jak vzniká
strategie zvládání stresu:
jak poznat, že jsme ve stresu
identifikace stresorů
změna na straně zátěže
úprava vnějšího prostředí
změna na straně organismu (obecné zvyšování odolnosti organismu, přiměřená fyzická aktivita, duševní hygiena, výživa)
relaxační techniky a jejich nácvik:
autogenní trénink
Jacobsonova relaxační metoda
biologická zpětná vazba (BFB)
speciální techniky:
zvládání akutní stresové reakce
nácvik bráničního dýchání
modifikace vnímání stresorů, pozitivní myšlení, kognitivní rekonstrukce
emocionální inteligence a stres
systémový přístup k řízení stresu ve firmě
METODA
Jde o využití synergického efektu kombinace výkladu, cvičení a nácviku relaxačních technik. Tento způsob přináší skokové zvýšení odolnosti účastníků vůči pracovnímu přetížení.
Účastníci kurzu obdrží obsáhlý studijní materiál (příručku), který obsahuje kompletní přehled probírané látky, řadu cvičení, testů i praktických návodů.
DÉLKA KURZU: 2 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 14

Řízení stresu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.