ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PRO MANAŽERY A ČLENY PROJEKTOVÝCH TÝMŮ

Kurz na míru

Základní info

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PRO MANAŽERY A ČLENY PROJEKTOVÝCH TÝMŮ

Jedná se o interaktivní trénink, který Vás naučí klíčovým technikám, jak plánovat a řídit projekty dle mezinárodních standardů. Trénink Vám výrazně napomůže ke zkrácení doby trvání projektů, dodržení rozpočtu a ke snížení projektových rizik.

Obsah
Dodržení naplánovaného termínu ukončení projektů.
Identifikace a omezení rizik souvisejícími s realizací projektů.
Omezení multitaskingu - práce na více úkolech současně
Stanovení priorit mezi úkoly, které je potřebné vyřešit.
Motivace subdodavatelů k dodržení dohodnutých termínů a nákladů.
Posouzení reálnosti a proveditelnosti předkládaných projektů.
RIPRAN- RiscProjectAnalysis.

V návaznosti na tento trénink může být poskytnuta další podpora formou koučování, formování projektového týmu, atd.

více na www.firemnivzdelavani.cz

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PRO MANAŽERY A ČLENY PROJEKTOVÝCH TÝMŮ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.