ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PRO MANAŽERY A ČLENY PROJEKTOVÝCH TÝMŮ

Kurz na míru

Základní info

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PRO MANAŽERY A ČLENY PROJEKTOVÝCH TÝMŮ

Jedná se o interaktivní trénink, který Vás naučí klíčovým technikám, jak plánovat a řídit projekty dle mezinárodních standardů. Trénink Vám výrazně napomůže ke zkrácení doby trvání projektů, dodržení rozpočtu a ke snížení projektových rizik.

Obsah
Dodržení naplánovaného termínu ukončení projektů.
Identifikace a omezení rizik souvisejícími s realizací projektů.
Omezení multitaskingu - práce na více úkolech současně
Stanovení priorit mezi úkoly, které je potřebné vyřešit.
Motivace subdodavatelů k dodržení dohodnutých termínů a nákladů.
Posouzení reálnosti a proveditelnosti předkládaných projektů.
RIPRAN- RiscProjectAnalysis.

V návaznosti na tento trénink může být poskytnuta další podpora formou koučování, formování projektového týmu, atd.

více na www.firemnivzdelavani.cz

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PRO MANAŽERY A ČLENY PROJEKTOVÝCH TÝMŮ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.