Řízení projektů

Kurz na míru

Základní info

Cíle semináře:
Cílem kursu je vytvořit základní povědomí o širších souvislostech spojených s řízením projektů. Představit základní strukturu znalostí o užívaných postupech, metodách a nástrojích projektového řízení.

Obsah semináře:
Základní východiska, pozadí a definice, jedenáct funkcí projektového řízení
Životní období projektu
Popis projektu, posloupnost cílů, objektivně ověřitelné ukazatele, prostředky ověření, vnější předpoklady
Rizika projektu, silová analýza, analýza zúčastněných a dotčených
Plán času, zdrojů a nákladů, síťová analýza - metoda kritické cesty
Sledování a hodnocení postupu realizace, analýza dosažené hodnoty
Tipy a triky při posuzování projektů a sledování jejich realizace
Kvalifikační předpoklady pro řízení projektů

Řízení projektů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.