Řízení produktivity výrobních zařízení pomocí

Kurz na míru

Základní info

 

Seminář

Téma:   Řízení produktivity výrobních zařízení pomocí

efektivní údržby

Cíl:  Naučit se rozeznávat typy údržbářských činností, umět správně posuzovat a řídit procesy výrobní údržby, seznámit se s praxí ve vyspělých firmách a vyměnit si osobní zkušenosti. Umět analyzovat současnou situaci ve výrobní údržbě a stanovit strategii jejího dalšího vývoje.

Jednotlivá probíraná témata:

-          Význam údržby pro výrobní firmu – seznámíme se s důvody a významem péče o výrobní zařízení

-          Druhy údržbářských činností – naučíme se rozeznávat jednotlivé typy údržbářských činností a jejich vazbu na výši čerpání nákladů

-          Audit údržby – podíváme se na oblasti spadající do standardních auditů údržby, naučíme se používat výsledek auditu pro určení strategie dalšího rozvoje systému údržby zařízení

-          6 prvků Komplexní produktivní údržby (TPM) – pro lepší přehlednost rozdělíme oblast TPM do jednotlivých kategorií a definujeme veškeré činnosti, spadající do systému údržby

-          Abnormality v praxi údržby – seznámíme se s definicí „Abnormality“ a ukážeme si na příkladech, jak probíhá identifikace abnormalit samotnou obsluhou zařízení

-          Implementace systému TPM – společně probereme metody zavádění TPM (Total Productive Maintenance) a identifikujeme úskalí celého procesu

-          Výběr ukazatelů pro řízení údržby – ukážeme si na příkladech, jak probíhá řízení údržby v praxi, jaké se nejčastěji používají ukazatele a jak vybrat ty správné ukazatele

-          Význam a výpočet celkové efektivnosti zařízení (OEE) – naučíme se vypočítávat ukazatele OEE a TEEP a používat je k porovnání využitelnosti jednotlivých zařízení

-          Sběr dat pro výpočet OEE -  seznámíme se s problematikou sběru dat z výroby a možnostmi, jak celý proces zautomatizovat

-          Standardy v oblasti údržby – ukážeme si, jak se stanovují standardy pro činnosti v údržbě a podíváme se na jejich význam v praxi

-          Outsourcing údržby – prodiskutujeme vhodnost outsourcingu a úskalí jeho realizace

-          Diagnostické metody v údržbě – seznámíme se s druhy diagnostických metod a jejich perspektivou v rámci současného vývoje nových výrobních zařízení

Cílová skupina: Střední a TOP management výrobních firem, vedoucí výroby, vedoucí údržby, systémoví specialisté

Rozsah semináře: 1 den (6 hodin výuky)

Řízení produktivity výrobních zařízení pomocí

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.