Řízení pracovních porad

Kurz na míru

Základní info

2 dny

Motto:
"Porada může být Vaší noční můrou, můžete na ní spát, nudit se a ostatní do ní nutit. Může však být i místem komunikace a spolupráce v příjemné pracovní atmosféře, místem aktivity, hledání řešení a motivace.?

Porada je jeden z nutných nástrojů pro předávání informací, řešení rozpracovaných úkolů i dlouhodobých strategických cílů. Přesto při mnohých poradách dochází k bezbřehému diskutování o nedůležitých věcech a pro celou řadu vedoucích i pracovníků je symbolem promarněného času. Při zavedení pravidel pro řízení porad výrazně můžete zefektivnit práci, zlepšit mezilidské vztahy a konstruktivně řešit úkoly.

Účastníci se naučí a natrénují:
Získáte informace, na základě kterých budete umět sestavit program porady tak, aby čas věnovaný poradě byl využitý maximálně efektivně. Osvojíte si dovednosti, jak poradu vést, aby směřovala k jasnému cíly a jak zapojit účastníky porady do aktivní a konstruktivní spolupráce.

Firma získá:
V podobě kvalitně vedených porad získáte prostředek k vedení pracovních týmů. Takto vedená porada zvýší úroveň komunikace a spolupráce uvnitř týmu i firmy jako celku. Jako výstup z těchto porad získáte konkrétní závěry a úkoly, které přispějí k dynamickému rozvoji Vaší firmy.

Řízení pracovních porad

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.