Řízení pomocí cílů

Kurz na míru

Základní info

Tento seminář je základem tréninku vedoucích pracovníků. Vedle představení práce s velice silným a účinným nástrojem, jakým roční hodnotící pohovory jsou, vede své účastníky k pochopení práce řídícího pracovníka, jeho role a odpovědnosti. Představuje a nacvičuje práci s nástroji, kterých je k efektivnímu vedení potřeba.

Obsah semináře
Motivace vs stimulace
Osobnost řídícího pracovníka
Nástroje efektivní komunikace - Komunikační cyklus
Výběr vhodných cílů pro podřízené
Delegování úkolů
Měřitelná kritéria zadávaných úkolů
Příprava a vedení hodnotícího pohovoru
Řešení krizových situací
Efektivní zpětná vazba
Praktická cvičení - řešení případových studií a situací
Praktický příklad vedení pohovoru se zpětnou vazbou od účastníků i lektora

Řízení pomocí cílů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.