ŘÍZENÍ ORIENTOVANÉ NA VÝKON

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Naučíte se definovat pojmy a používat ukazatele jako klíčový nástroj; pojmenovat a stanovit výstupy manažerské práce; využívat metody a techniky zvyšování individuální efektivnosti a využívat metody  a techniky zvyšování týmové efektivnosti.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                procesy a ukazatele

§                efektivnost řídící práce

§                komunikace - významný nástroj manažerské práce

§                manažerské techniky zaměřené na zvýšení výkonnosti jednotlivců a skupin

§                zlepšení klíčových parametrů výkonu

§                efektivnější plnění úkolů, dosahování výsledků a cílů

§                plán cesty k vyšším výkonům

§                spolupráce a organizace

ROZSAH MODULU: 2 – 4 dny

Klíčová slova: procesy, ukazatele, efektivnost, řídící práce, manažerská komunikace, zvýšení  výkonnosti, plnění úkolů, dosahování výsledků, spolupráce

ŘÍZENÍ ORIENTOVANÉ NA VÝKON

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.