Řízení obchodní skupiny

Kurz na míru

Základní info

Určeno
obchodní ředitelé a vedoucí obchodní skupiny

Cíl
informovat o potřebných nástrojích pro efektivní řízení obchodníků
získat nástroje pro zjištění individuálních rezerv obchodníků + možnosti jejich řešení
stanovovat optimální cíle obchodníkům - dle jejich individuálních rezerv

Obsah
styly řízení obchodníků - role vedoucího obchodní skupiny (VOS), situační vedení obchodníků, finanční přínos uplatňování situačního vedení
manažerský cyklus - popis manažerského cyklu, analýza výkonu obchodní skupiny
cíle obchodníků - řízení obchodních zástupců podle cílů, stanovování cílů metodou V - A - K, plán C.O.P.
informace pro řízení obchodníků - typy informací, nástroje sběru informací, databáze zákazníků, systém kontaktování, kritické okamžiky práce s informacemi
prodejní pomůcky - obsah "Obchodního manuálu", typy informací v "Obchodním manuálu"
motivace obchodníků - motivační teorie, cesty ke zvýšení motivace, způsoby ovlivňování motivace
kompetenční profil obchodníka - popis, význam a příprava kompetenčního profilu

Řízení obchodní skupiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.