ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PRINCIPU TOTÁLNÍ JAKOSTI

Kurz na míru

Základní info

Délka kurzu:
tři dvoudenní moduly

Charakteristika:
Kurz je určen pracovníkům v řídících funkcích ze všech stupňů řízení, odborným pracovníkům řízení jakosti a majitelům firem, kteří podnikají v oblasti výroby, obchodu a služeb. Posluchačům budou předány informace o způsobech zlepšování jakosti prostřednictvím zvýšení účinnosti a efektivnosti všech činností a procesů.

Požadované znalosti:
U účastníků se nepředpokládají žádné předběžné znalosti z dané problematiky.

Osnova:
Jakost z pohledu podnikatelských aktivit. Vývoj a změna požadavků na jakost a přístupů k jakosti. Principy budování systému jakosti. Filozofie a východiska. Statistické řízení procesů a metody řízení jakosti. Metody zdokonalování procesů dokumentace jakosti. Ekonomika jakosti. Lidský faktor a jakost. Nové tendence v řízení jakosti. Technická kontrola a kontrolní technologie. Marketing a jakost. Personalistika v systému řízení jakosti

ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PRINCIPU TOTÁLNÍ JAKOSTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.