Řízení malého a středního podniku

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro podnikatele, kteří vlastní drobný nebo střední podnik, pro manažery, kteří v takovém podniku pracují nebo v rámci většího podniku řídí úsek, oddělení, apod. Ve výuce se odrážejí potřeby těchto podnikatelů a manažerů, nutnost přehledu o legislativě, základní znalostí z marketingu, řízení lidí, psychologie, účetnictví a finančního řízení.
Část výuky je vedena netradičně formou diskusí a polemik za pomoci audiovizuální techniky.

Obsah kurzu
právní problematika, účetní a daňová legislativa, zásady účetnictví
marketing - základy, složky marketingového mixu (produkt, cena, propagace, odbyt)
řízení lidských zdrojů
podnikatelské plánování, finance podniku
psychologie - sebepoznání, komunikace, typy lidí, obchodní jednání, asertivita
finanční řízení, manažerské účetnictví, plány podpory podnikání, tendence vývoje
závěrečný projekt - zpracování podnikatelského plánu

Řízení malého a středního podniku

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.