Řízení malého a středního podniku

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro podnikatele, kteří vlastní drobný nebo střední podnik, pro manažery, kteří v takovém podniku pracují nebo v rámci většího podniku řídí úsek, oddělení, apod. Ve výuce se odrážejí potřeby těchto podnikatelů a manažerů, nutnost přehledu o legislativě, základní znalostí z marketingu, řízení lidí, psychologie, účetnictví a finančního řízení.
Část výuky je vedena netradičně formou diskusí a polemik za pomoci audiovizuální techniky.

Obsah kurzu
právní problematika, účetní a daňová legislativa, zásady účetnictví
marketing - základy, složky marketingového mixu (produkt, cena, propagace, odbyt)
řízení lidských zdrojů
podnikatelské plánování, finance podniku
psychologie - sebepoznání, komunikace, typy lidí, obchodní jednání, asertivita
finanční řízení, manažerské účetnictví, plány podpory podnikání, tendence vývoje
závěrečný projekt - zpracování podnikatelského plánu

Řízení malého a středního podniku

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a sedm ? Součet zapište číslicemi.