Řízení lidských zdrojů pro manažery

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika:
Kurz vede účastníky ke kvalitativně novému přístupu k personálnímu řízení a realizaci personálních činností moderními prostředky a nástroji. V praxi to znamená, že manažeři všech stupňů řízení se podílí na jednotlivých činnostech personálního managementu ve spolupráci s personálním útvarem.

Určeno pro:
- manažery všech stupňů řízení, kteří nepracují v personálním oddělení

Co se naučíte:

* porozumět významu firemní kultury a podílu jednotlivých manažerů na jejím budování
* efektivně spolupracovat s personálními manažery
* zlepšovat využití a rozvoj schopností lidských zdrojů ve firmě
* rozvíjet komunikační schopnosti a dovednosti pro vedení pohovorů s pracovníky

Témata:

* Činnosti personálního managementu
* Klíčové faktory výkonu organizace
* Podíl manažera na rozvoji podnikové kultury
* Podíl manažera na vybraných činnostech personálního managementu - popisy pracovních míst, získávání a výběr pracovníků, řízení adaptačního procesu nových pracovníků, hodnocení pracovníků, vzdělávání a rozvoj pracovníků
* Praktické zkušenosti pro vedení různých pohovorů

Metody výuky:
- výklad a moderovaná diskuse
- praktický nácvik modelových situací
- řešení případových studií

Rozsah kurzu:
2 výukové dny

Řízení lidských zdrojů pro manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.