Řízení lidských zdrojů

Kurz na míru

Základní info

Pro koho je kurs určen: personalisty a manažery

Obsah kursu (osnova):
- ŘLZ. personální strategie, person. a soc. politika, podniková kultura
- analýza práce. návrh pracovního místa, plánování lidských zdrojů
- získávání a přijímání nových pracovníků
- produktivita práce ve vztahu ke kvalitě lidských zdrojů
- hodnocení pracovníků, plány příprava a rozvoje lidského potenciálu
- motivace - stimulace, moderní pojetí odměňování, systémy odměňování
- oceňování práce, měření práce, soustava mezd a platů, mzd. formy - účinnost,
- práv. normy person. a sociálních prací
- zásady vytváření zdravých pracovních vztahů, vztah zaměstnavatel a zaměstnanec

Místo konání: TRISIA,a.s., nám. Svobody 526, Třinec nebo u klienta

Výukový režim: 2 výukové dny

Termín a cena kursu: dohodou

Řízení lidských zdrojů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.