ŘÍZENÍ LIDÍ PRO LÍDRY (People Management)

Kurzem Vás provede Ing. Dagmar Matějková

Pomáhám společnostem zvýšit jejich hodnotu, prostřednictvím zaměstnanců. Toto přináší vyšší efektivitu, zlepšení kvality služeb nebo výrobků. Pokud…

Základní info

Cílová skupina: 

Vlastníci firem, generální ředitelé, CFO (Finanční ředitelé), COO (Provozní ředitelé), CIO (Ředitelé pro technologie) a další vedoucí pracovníci/lídři.

Základní informace:

1 denní program pro lídry a manažery, kteří vedou týmy a snaží se zlepšit své schopnosti a dovednosti, při efektivní práci s lidmi. Pragmaticky, konkrétně a k věci.

Hlavní cíle:

 • Zlepšit dovednosti v oblasti řízení lidí. Schopnost kvalitně vybírat, rozvíjet, motivovat a inspirovat členy týmu. Postupovat podle legislativního rámce ČR.
 • Zlepšit se v oblasti, konstruktivně poskytovat, nedestruktivní zpětnou vazbu.
 • Pochopit, jaká je role lídra v organizaci a proč je zodpovědností manažera, starat se o své lidi.
 • Pochopit, proč musím respektovat určité procesy, potřeby, zákony a personální strategii a kolik to může stát, když to dělat nebudu.
 • Pochopit základy efektivního řízení lidí, které vede k zvýšení výkonu a ve finále ke zvýšení hodnoty celé organizace.

 Obsah kurzu: 

 

Nábor & výběr členů týmu

 • Kdo dělá, co a co je moje role jako lídra?
 • Popis práce, pracovní smlouva a jiné dokumenty, CV – co s tím?
 • Nastavení mzdových a bonusových schémat. Mzdová porovnání.
 • Pohovor (kdo, kdy, jak)
 • GDPR – co to je a proč se o tom mám zajímat?
 • Diskriminace – co to znamená a jak se jí vyhnout

Adaptace zaměstnanců

 • Role lídra a způsob, jak se správná adaptace dělá
 • Plán adaptace, zodpovědnosti, časování
 • Nejčastější chyby a kolik stojí

Řízení výkonu

 • Role a povinnosti lídra
 • Nastavení a vyhodnocení cílů (KPI), metoda SMART
 • Efektivní zpětná vazba bez osobních útoků

Odměňování

 • Kdo nastavuje mzdovou politiku a jak?
 • Kdo a jak komunikuje nárůst mezd? Je možné provést snížení mzdy?
 • Kdo počítá bonus a kdo částku komunikuje?

Rozdělování úkolů a jejich kontrola

 • Kdo a jak úkoly nebo projekty přiděluje?
 • Kdo je zodpovědný za výsledky?
 • Kdo vyhodnocuje úkoly a jak?
 • Tipy pro efektivní řízení „tasků“, aplikace nebo „time sheets“

Komunikace v rámci týmu

 • Kdo řeší konflikty a jak se jim vyhnout?
 • E-mailing a CC. – jak pracovat efektivně.
 • Týmová komunikace, meetingy a společenské akce.

Organizační struktura

 • Maticová Struktura – disciplinární versus metodické vedení
 • Přímý nadřízený a tzv. „Dotted line“ manažer
 • Regionální versus metodická struktura

Vedení týmu

 • Motivace, sdílení hodnot a zvládání nálad v teamu
 • Delegace & rozhodování
 • Řízení na dálku (mezinárodní pohled)
 • Řízení změn

Mikro-management

 • Jak to vypadá a co to přináší?

Disciplinární otázky

 • Vytýkací dopis
 • Role lídra v disciplinárním řízení
 • Propouštění
 • Role lídra
 • Jaké jsou možnosti na českém trhu a jak dlouho to trvá?
 • Kdo a jak bude tento proces řídit?
 • Náklady nesprávného rozhodnutí nebo neplatného ukončení pracovního poměru

Další informace a zdroje

Přednášející:

Ing. Dagmar Matějková, HR Professional s téměř 20 lety zkušeností v oblasti lidských zdrojů, lídr velkých globálních týmů a pragmatický poradce pro lidské zdroje a majitel/statutární orgán společnosti Matricaria Chamomilla, s.r.o.

Více informací, kontaktů, referencí, článků a odkazů na Dagmar je k dispozici na stránkách hrinterim.cz

K přípravě tohoto semináře mně inspirovala moje praxe a někdy, bohužel, snaha některých manažerů řešit, záležitosti týkajících se lidí, na základě pocitů, bez zkušeností, znalosti trhu a zákonů. Na základě motta: “Nevím, že nevím”.

Občas se stalo, že takový manažer, dokonce uzavřel pracovní smlouvu nebo ukončil pracovní poměr za společnost, ačkoliv neměl žádné pověření, za společnost jednat. Dozvěděli jsme se o tom, až z předžalobní výzvy.

Jeden manažer ve snaze nevyplatit odstupné, se dohodnul “per pusa”, že daná osoba odejde, ale ta dohoda byla jednostranná a čistě nezákonná. Zaměstnanec s tím nesouhlasil a hrozil žalobou.

Jiný manažer komunikoval přesnou výši bonusu v teamu, které si vypočítal sám, bez toho, aby mu to kdokoliv schválil. Pak se strašně divil, že bonus, dle jeho kalkulace vyplacen nebyl a „jak to má teď komunikovat“?

Další manažer se už při interview zeptal na to, zdali je dáma svobodná nebo vdaná a zdali má děti, kdo se o ně bude starat, když budou nemocné. A další žaloba a prověřování Inspektorátem práce….

Proč je to důležité se v zákonech, které souvisí s řízením lidí orientovat? Kolik stojí takový pracovně právní spor se zaměstnancem a jak dlouho trvá? Proč špatná nebo rozhodnutí z neznalosti, negativně ovlivňují dobré jméno společnosti? Proč je lepší se nechat proškolit, před tím, než to bude společnost stát dobré jméno a nemalé peníze? Odpovědi nechám na Vás.

Pokud máte chuť se něco dozvědět a zjistit, proč zaměstnanci neopouští firmy, kvůli penězům, ale špatným šéfům, tak přijďte. Dobrým šéfem se člověk nerodí, ale postupem času se stává!

Těším se na Vás, Vaše,

Ing. Dagmar Matějková

dagmar.matejkova@hrinterim.cz

ŘÍZENÍ LIDÍ PRO LÍDRY (People Management)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.