Řízení firemních procesů

Kurz na míru

Základní info

Dokážeme pro Vaši firmu v uvedených oblastech zpracovat analýzy stávajícího stavu, pomoci určit stupeň ohrožení a určit priority řešení, vypracovat asanační studie a projekty, vypracovat odborné metodiky a varianty konkrétních řešení, spolupracovat na realizaci a zavedení do běžné praxe ve Vaší firmě.

Společně s Vámi Vaši firmu podrobně rozložíme na dílčí části a následně je postupně sestavíme znovu tak, aby co nejlépe fungovala a přinášela Vám stále větší užitek.

Ke splnění výše uvedených cílů používáme speciální přístupy a zvlášť pro tento účel vyvinuté softwarové produkty, které nabízíme jako součást dodávaného řešení

Zcela samozřejmou součástí naší práce ja rutinní využívání manažerských technik a dovedností, které si průběžně osvojují a prakticky trénují pracovníci našich klientů.

Řízení firemních procesů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.