Řízení efektivního týmu

Kurz na míru

Základní info

2 dny

Motto:
"Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato bývá značně komplikované něco zjednodušit.?

Dobrá organizace práce jednotlivých týmů je základem pro efektivitu a výkonnost celé firmy. Na vedoucího pracovníka jsou kladeny čím dál vyšší nároky. Přibývá úkolů i odpovědnosti, a to znamená vyšší náročnost na řízení a organizaci práce. Právě zvládnutí řízení a organizace týmu zvýrazní dobře připraveného manažera od ostatních.

Účastníci se naučí a natrénují:
Budete mít možnost poznat sami sebe. Poznáte svůj přístup k Vašim spolupracovníkům, včetně jeho výhod a úskalí. Naleznete odpovědi na otázky, jak v rámci organizace týmu vést jednotlivé spolupracovníky k větší samostatnosti a vyšší výkonnosti. Osvojíte si zásady řízení pracovního týmu, které vedou ke zkvalitnění týmové spolupráce a tím i ke zvýšení výkonnosti celého týmu.

Firma získá:
Vedoucí pracovníky, kteří dokáží kvalitně řídit jednotlivce tak, aby kladně ovlivnili nejen jejich výkonnost, ale výkonnost celého týmu. Díky řízení a vytvoření přehledné struktury se také zkvalitní komunikace a přenos informací jak uvnitř týmu, tak i mezi týmy navzájem.

Řízení efektivního týmu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.