Řízení cílů

Kurz na míru

Základní info

Motto: "Žádný člověk není schopen ukázat někomu směr, pokud sám nezná své cíle a cesty k jejich uskutečnění."
Napoleon Hill

Rozsah: 2 dny

Témata:
? Úvod do řízení cílů
? Cílový kompas
? 4 principy řízení cílových kategorií (nácvik, aplikace)
? SMART
? Práce s myšlenkovou mapou (nácvik)
? Co nám brání v dosahování cílů (tzv. cílové brzdy)
? Uvolnění cílových "brzd"
? Rovnice úspěchu
? Sebemotivace (techniky)

Řízení cílů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.