ŘÍZENÍ ČASU

Kurz na míru

Základní info

Jednodenní výcvikový seminář pro nemanažery

* klasické znaky špatného řízení času
* vývoj od první ke čtvrté generaci řízení času
* čtyři kvadranty řízení času - co je naléhavé a co je důležité; paretovo pravidlo
* techniky řízení času - stanovení priorit a plánování, používání plánovacích kalendářů
* individuální výkonnostní křivka a její využití; sebekázeň
* roční, čtvrtletní, měsíční, týdenní, denní plánování
* plánování porady, plánování projektů

ŘÍZENÍ ČASU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.