Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví - BOZP

Kurz na míru

Základní info

vazba systému BOZP na normové požadavky systémů QMS a EMS, zavádění a uplatnění BOZP v integrgovaném systému řízení - ISŘ, systém managementu BOZP, rizikové faktory pracovního prostředí

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví - BOZP

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.