Řízení a vedení lidí (Leadership a motivace)

Kurz na míru

Základní info

 

Kurz pro vedoucí pracovníky, liniové manažery a střední management v rozsahu 2 školících dnů (16 hodin), jeho obsah je založen na britském a americkém know-how a mnohaletých zkušenostech lektorů Centra Dohody, s.r.o.

Záměrem tréninku je poskytnout účastníkům klíčové dovednosti pro řízení podřízených z oblasti vedení lidí a jejich motivace, jakož i dovednosti pro lepší řízení vlastní práce na základe využívání cílově orientovaného pro aktivního přístupu.

Cíle tréninku:

V tomto modulu se účastníci naučí:

· zjistit úroveň některých svých manažerských dovedností,

· lépe porozumět roli manažera,

· vnímat manažerskou kulturu a stát se její součástí

· popsat rozdíly ve funkci manažera zaměřené na úlohy, resp. lidi,

· charakterizovat jednotlivé styly vedení lidí a určit vhodnost jejich použití na základě reálné situace v práci,

· jak vést skupiny lidí při plnění zadaní úlohy v praktické simulaci a poznají vlastní preferovaný styl vedení podřízených.

Program tréninku:

Management

· Charakteristika managementu jako procesu dosahování cílů

· Manažerská kultura v organizaci

· Funkce managementu

· Dovednosti úspěšného manažera – sebehodnocení

Vedení lidí jako jedna z funkcí manažera

· Role manažera

· Charakteristika vedení lidí jako základ. Funkce manažera při řízení lidí

· Typy vedoucích - formální a neformální lídr

Orientace vedoucího na úlohu a lidi, delegování

· McGregorův přístup k lidem

· Zásady efektivního delegování úkolu a kompetencí

· Zaměření vedoucího na úlohu, jednotlivce a tým

· Manažerská hra – vedení týmu při plnění úlohy (s videem)

Styly vedení lidí

· Blanchardův přístup k stylům vedení lidí – dotazník

· Způsob stanovování úloh, rozhodování, motivace a kontroly při jednotlivých stylech vedení podřízených

· Simulace jednotlivých stylů vedení podřízených v pracovních situacích

Životní cyklus vedení lidí

· Analýza situace a podřízeného

· Situační vůdcovství – přizpůsobování stylu manažera situaci

· Vedení týmů a fáze rozvoje týmu

Aplikace získaných vědomostí

· Tvorba individuálních akčních plánů

 

Použité metody:

Videotrénink, nácvik praktických dovedností se zpětnou vazbou lektora a skupiny. Řešení případů z praxe účastníků, instruktážní video, komunikační cvičení, rozbor případové studie.

 

Jazyk, v němž probíhá výuka:

Čeština, angličtina standardně, jiný jazyk možný po dohodě.

 

Doporučená délka školicího programu:

2 dny.

Řízení a vedení lidí (Leadership a motivace)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.