Řízení a řešení konfliktů

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:
vysvětlení, co je konflikt
místo konfliktu v životě organizace
rozpoznání nejčastějších příčin konfliktů v praxi účastníků
schopnost nalézt zdroje konfliktů a vytvářet podmínky pro jejich zvládání
mechanismus průběhu konfliktu
vysvětlení možných strategií, s jejichž pomocí lze konflikty řešit či jim předcházet
nácvik techniky vyvolání konfliktu jako nástroje manažera tam, kde je třeba energii konfliktu využít
vytvořit podmínky pro přenos poznatků do praxe účastníků

Řízení a řešení konfliktů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.